Page 2 - ceramiche
P. 2

Roma ha ricordato Ceccariu                nel centenario della nascita

            \ d JIJ, 11 l' t·udtJtotl n•Jitci/Cl/lto th Ilo llfl'' t tu d t (,n tllill' tl11!
         t' .\lt//11 \olt llllt' lll('lllt.' rrt ort!ato ti ) dtn.!mlllt' 'c Ul \O, ,,•//' lu/u.

         .\111~110 tltll' lnmk mut til ·'· / m·a l W/In flt•''''"'' u/la 1111111/{t•
         \(Il Hl/11 11111/11 ltlflprt''t'll/f/1111 tft'f/t /(111ft J,fiiii:UIIII l 11/tllrttlJ e/t'f-
         Il' qtwlt fu t Jllllfl.! tWIIIIhtto!Utl(l < 1111 ltt \lttlll/'' lllttcl dt l'tJtllt'
         t!JIIc '''"'''"t' ntullt' /1(1 t(lll!\/1.! lo tllht 111 udtltttlllltor Ira 1 fmttla·

         '""o Irti r·oiHru t.ht ' 1 cuf•lilollo rwdt clt dn''""" tiiiJIOrlctll:a.
         l fllllll 111/tttlt ptt' 't'IUI, oltrt' ul t"ol Jot tl/)fl Ut•c·trpt•to St•,.;tt•ta-

         "" Cot'llu!lh• tlt'ii'At.t.'UJ~·mw dt S /,11('11. tlt "" C'é'Utl/111\ t'ra
                                     1
                                                1
         lllc'llllll•~. l mtlull•llt• c\rmwulu • ..,dltU\'ot, / rt \tdo•llll'tlc•lla / mllt•
                               1
         {11111 le' m/c•uuu clt•t \' rrturHtttl / mllltt 1111 t Jr,.,,,,,. /u dllllon·n'
         /Il l \lltll tU r tltb tlltc 1 /nt/ull. f"t'llllllldtl l<11\l r•lft /)IINiurc• tft'f.

         l'hltlt•l•l tlt ">lwh R umdlll 'ft,• ,•/tbt (', ,., '"""Itri 1 Jwt•lalcl/i t'
         liti t 1111.. mb11 llttlllltiTI, d Jotl. (,rurf, l'ulm11l11 rl lltt ( ''"' ,.,JIIn·
         1'1 l wtdlt J•alomht, c•.llfmt tldl l rht• . dllt'fltl l~~'' 1111111 wmi
         1ftr (',•, ntrtll\, 1/tllttltt.•r•tluor.• tlcll'o/111111' tllllolm•Ho tlt '<'lilli ,(j

         C't'Ili/l Ili\ " /.t'lllll"t' RtJHitllll'  flllhhltnl/11, fl<'l /',c•c·ct,flllt~·. t/al
         fi~lio l lltJ!I. t..'ll/1 prL•/a:.ioltt• di C.:trtlu Ptt'l tllll~t.·II ,. c ltt t \ICI/o J11t. ·
         ~1'11/llffl 11c•/ c rn,,u d, /111 n•r11mmr11.
            lf ( ,rtlflfltl dr 1 Umii0/11\It, dii lo~..•M~t. l fili \lini {ulltlatuu, {ili
         dal 11 mpu tlt t Rrmtullf tic./ la Ct,lt'IIW • ,. pw, W/le' uiJitJ 'l'iri-

         lllllit· {t"" (J liti •llll 'Hm l l'a r:xt, ltu ut'lllt~. 1111 r1111l11 flù l'l t t.,[,,,, u.-1
         la lllllltt/••HIJ:,tlllt.' tlt oJild!!t:tO u/111 1111 Hl• munu •' llll'up.-tu .la

         1111 . 'v/Id l'••' Rrt/1111 IU/11111 , t/llflllltJ """"'"'" ltrHIIICI rll'ttlu il
         tumpito. tlt 11tu11lar, Id çuu Ji.;"'" ,•fu \lUI rJIII\ ti•• ~tl/ultt\'"""
                       1
         J'lllrll/t(u • /w ~t/fol/unt lu t.rdrttll' 'ltlll l 1 llll tlllt' l ,., 1111 r'T<IIIII,
         111/tlltt c uordourtt tl11 Uimmt l .t tld, &:111 clu.llurr• ,/,• • Il { ,•mpo .
         c/r, t/tipo ti ,aJIItrt dt l pro{ R, c trf't'tll t 1111 br,'l't tlt!.I'W ") Jt ,,,_

         ;.:t d WIHt'llfutlt l.tllf-:1 Cr!C'Ctll'tlh. /w 1/tlfc tC/111 1111 p1o/tlo t! i ( ec
   1   2   3   4   5   6   7