Page 3 - ceramiche
P. 3

ttlll/1', , /w j11 per luut;lu umri c()l/ubmutuu• tld tfiWtuJum(): Ro-
          ""w hHtltltl Jru pre:.uttow al pttbhlicu ti 1 u/umc auwlogu:o

            l.t:lllth' RolltiOII•' • cumtu 011 /tltalt uttt•u:itm~· da Lmgi Ccc-
          ,·mdlt: ti \ollu!>crum Jrn ncortllltu /'u11L'TU tli Ct•ccarius e lo suo
          n11i1 itti m•t ,.tlrt compi c ndle mmrero't.' tJ.ttru:.w'" rvmu11e: Bnl-
             1
          1/o / u/ma lw "':urdutu la ~lln oltl\'llu p.iun~t~li m:a citi' çr r SI'Ol-
          ltllllttul·t•l 'o 1prmcipa/1 quotidtu/11 1<11110111, ,,pt•rie • La Tnbll-
          ltrt • ,. Il l't.'lllfUJ • c acl un en o l'lll t.! IJUIII Cro eli pcnCJdlci.

             1/11 chimo In llltllt ifesuu.iolle Gimmi BcJ/IOJ;WU C"hc ha :>t'elfo
          ~tdl'uf'l!rtt fWt'ltca di Belli, Tl ilt~ssn ,. Ztmu;-:.oulctm e poe'lie par-
          titoltlllllt'lllt' aclarnli all'utti,•ircì tli Ct'('CllrtttS l! dtt! lta Jet/o Ct>ll
          lflll..'//(1 L'tJ/1\lt/IIUIÌSStfl /tJ rtrle cfu• 111/IÌ 1!,/t t:'O/IO~ciallltJ.
             l.a f.ltl!ldc· a{{lm•11:.a t/el pttbblit.:cJ lw rlimo.,troro qnwrto '>ia-

          lltt l"t''L' Hill' 1'1\'i 1/ ncnrJo Ji hltl! di CJIWII/(J lw futw pa Romn~
                              . .. .
             l'uhbllt luamu rli se~uilo 1111 art1c.ulo dtt.' l w,;i CI!UIIrdli ha
           '' nuo /1t 1 la  Sin!llllll cou r/ qua h ncurt!o tm ·m,o flt«J rutxòl-
          1!1 urtlllltlltt 11•·~11 dnni dal IWSiro tmltmrutiC.alule J\111/CO.

                                               \<1. B.           IO()
   1   2   3   4   5   6   7   8