Page 4 - ceramiche
P. 4

Ceramiche marine di Ceccarius

            l ..1 ,,, ima ~ti '-''""'' "' IIHtt,tl.t l u qudl.l tli f uhwt "' ~1-;t un;.~

          hl'-'''-' poc-;ia IUIIliJII'-''l·* ._. ftu.ilt 1im~: "' hL'Il" .uJalht\.1 a Ogu-
          I.Jn: .. uJ ptl;;.~ttUJdl.t \CI'-!mJ<~ J'ingn:s~o m:ll.t '"":ll.a a mare
         Jt ·~u.-ariu:,, ,, <ml.l !::lc\ctu, l ' .. llllka P\rgi F..r.t iii'H7: u11 an-

          no pruna, da aul~ntki rionk·n , (llliO p::rdr~l (\ .. '-~•" IU ,, 1111~ ln>l·
         dr,· Lu' trlla, le mk· ... llrl.'lh.· (.' l,u-;tc h-a ncL~cn Rum;.111<1 cd io . • w.:-

          vantu inii•iato in quc-.1.1 lm.ull 1u le :.lngiunnll \'i l lct.:~ t:Jt u t c c he
          lUI l 'lrrtl COntÌIIUlllllllllll 1:. 'lJddis lnziom• th: i Jig ll t.• IIÌpoli dd b.
          la m1glia Cccc::IJclli

            L:..1 poc:.io. c il ~..t-.o d1 dl1lo. cos1 n:cittl\ a·


               • lU C(L)U /Il Il\ Il W llltlri. t cf'WI IIIIIJUIIU,
               t.' 'ha ÙI\~'I!IIU/11 11 /u J)UIItl. t. L't. JlUI C.luf• •

               dt: o;.pulcmt ''"'' 1111111 ùiiJit:llu l't=dt.'
               WI t~miro ,;," ~"' do lt~IIWIIU
            l:.nt firrnnl~t. tlppttntu, da Lu~. iano Fo lg.ut·c, lu p-.cudommo
          d1 Onwro V(.'Cchi. po~·t~l lu t wr-.rt<l, gmnd.: p~t rtxJ i , l tl di poeti ~.-e­
         Il h1 ' · tut11::llll'l•l r g1:\11dc .ullitit Ji Cccc.1riu' No t, Fulgore lo
          11~ urda' am() quamJu, 11dlc .. Hmuali t"J a l fo ii.Jt.: 1111111uni d i amici

          m:lla rkurren7;l Ja ~t-~11 (dUl-CJ)fh! ndla ca'·' di tl'\.I.UI•u" aJl'A-
          '''III Ìih), \\!OÌ\a im Ìhlhl.ti~\ I I..IIC ~ue~lc pllH~Jil. l 1.1 11 Jh cl lÌ-

          Iln-IHu lll t UHÌ .
             ccc:;u ru' :.tvc\ a p 1l't;Oit<> Folporl' J ì curo f)UI Il uluiJic lime
         'lilla l' a sa d i Snn 1 t1 c\ ca .1, il m unu~crr t l• 1 dc 11 ':tu 1 u tc- c t·u ::.lato
          pìJII.IIH olia d illa G.tha iclli u da Condu tli, dono \,·uha ripro-
         dullt~ . .altlograi(J :-.l.l lllla rmdoli~o.a. Comìm:io l'W't l ~t l.:'\tll :,ttct ucli-

          111.. c. urti~ q uali.' (;c·,~c..tl iu-. 'i t' l\ olgcn\ aJ antid pocl i, 'l' t iuod,
         c ltu n ..t li ' ti per :1\1. 1 "' ' lUI u l'li ~~~u picl.'n)o rìm~ . pcn"l'l 1, br.tni                                                 101
   1   2   3   4   5   6   7   8   9